Архиве категорија: Uncategorized

47.Причвршћивање проводника на изолаторски ланац.

Причвршћивање проводника на изолаторске ланце

RIJEKA,17.3.2006.ILUSTRACIJA DALEKOVOD,STRUJA,ELEKTRIÈNA ENERGIJA, HEP, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA…
SNIMIO SERGEJ DRECHSLER