Архиве категорија: Примена рачунара у електротехници

17.18. Рад са готовим веб дизајн решењима: CMS – Content Management System.

17.Rad sa gotovim veb dizajn rešenjima

Advertisements

5.6. Структура и елементи једне HTML странице, основни HTML тагови. Додавање текста и уметање слика на веб странице.

5.6. Struktura i elementi jedne HTML stranice

Као задатак урадити једну страницу на вебу као на слици:

Слику балона уметнути на страницу.

3.4. Дизајн статичких веб страна. Упознавање радног окружење алата за израду статичке – HTML презентације. 5.6. Структура и елементи једне HTML странице, основни HTML тагови. Додавање текста и уметање слика на веб странице.

3.4. Dizajn statičkih veb strana. Upoznavanje radnog okruženje alata za izradu statičke – HTML prezentacije. 3 5