Архиве категорија: Примена рачунара у електротехници

27.28. Графичко представљање података. Креирање графикона. Измене у графикону. Претходни преглед табеле и графикона.

27. Graficko predstavljanje podataka

4 Четврти задатак израда графикона

5 Пети задатак провера Омовог закона

12 Графички начин приказивања података

13 Графички начин приказивања података

Advertisements