Архиве категорија: Електроенергетика

Прекидачи

Врсте:

– инсталациони (до 10А )

– моторни ( преко 10 А )

1) Инсталациони прекидачи

– тренутно прекидају струјно коло да би се избегла појава електричног лука

– при окрету ручице, нагло се раставе или саставе контакти прекидача

Подела према средини у којој се примењују:

а) за суве просторије

б) за влажне просторије

в) за грубе погоне

а) прекидачи за суве просторије

– постављају се на зид преко дрвене подлоге. Проводник се доводи до контакта кроз дрвену подлогу

– На разводној табли – прикључак вода се изводи са предње стране прекидача (UZ)или задње стране (TZ)

– за постављање у зид ( прекидач се поставља у изолациону кутију у зиду )

б) прекидачи за влажне просторије

– смештени су у кутију од бакелита са поклопцем

– довод проводника – кроз непромочиву уводницу

в) прекидачи   за грубе погоне

– спољна конструкција од ливеног гвожђа

Подела прекидача зависно од тога шта прекидају:

– јаднополни – за прекид фазног проводника

– двополни- за прекид фазе и нуле

– трополни – за прекид све три фазе

Инсталациони прекидачи за осветљење

– обртни ( обртањем ручице )

– преклопни ( помоћу једног или два преклопна тастера са по два положаја или обичан тастер )

Подела инсталационих прекидача за осветљење према функцији:

1) обични ( једнополни, двополни, трополни )

2) групни ( успостављају струјно коло или једне или друге групе сијалица )

3) редни ( успостављају струјно коло за једну па за другу групу сијалица, па за обе истовремено)

4) наизменични ( са једног места успостављају струјно коло за сијалицу а други прекидач са другог места прекида струјно коло ) http://www.youtube.com/watch?v=6_TpKdYeQaU&feature=related

5) унакрсни ( употребљава се у комбинацији са још два наизменична прекидача за вишеспратно степениште)

О инсталационим прекидачима видети још на http://www.expro.rs/cat/tmax.pdf

Можете погледати како се врши замена прекидача http://www.youtube.com/watch?v=ZyQwBkYPlbE

2) Моторни прекидачи

Врсте : ручни и даљински

а) Ручни – контакти се укључују руком

– смештени су у кућишта, а зависно од средине у којој се користе могу бити за суве, влажне просторије и грубе погоне

б) Даљински – контакти се активирају помоћу тастера

– имају електромагнетни навој на једном делу магнетног кола, а други део је покретан

– притиском на тастер пропушта се струја кроз електромагнетни навој, он привлачи покретни део магнетног кола за који је причвршћен главни контакт прекидача ( он се затвара)

– паралелно тастеру везани су помоћни ( самодржачки ) контакти који се такође затварају

– искључење се врши помоћу тастера

– најчешће се користе као двополни и трополни, ређе једнополни, за разне струје ( 10, 15, 25, 40, 60, 80, 100А )

О моторним прекидачима видети још на http://www.expro.rs/cat/mot.pdf