Архиве категорија: Електрични и електронски уређаји

Класични батеријски систем паљења

Класични батеријски систем паљења

Систем за паљење ото мотора

Електричне компоненте на возилу

Advertisements

Диференцијал

У аутомобилима и осталим возилима на точковима, диференцијал је уређај, који се најчешће састоји од зупчаника, који омогућава да се сваки погонски точак обрће различитим брзинама, док у исте доводи подједнак обртни момент.

Точкови возила обрћу се различитим брзинама, посебно при скретању. Диференцијал је дизајниран да погони пар точкова једнаком силом, док им истовремено, омогућава да се крећу различитим брзинама. У возилима без диференцијала, као што су картинг возила, оба погонска точка се морају обртати истим брзинама, најчешће око заједничке осовине, коју погони једноставни моторни механизам. При скретању, унутрашњи точак прелази краћу удаљеност од спољашњег точка, што узрукује обртање унутрашњег точка и/или вучење спољашњег точка. Резултат је отежано и непредвидиво контролисање возила, оштећење на гумам, друму итд.

О диференцијалима погледати још на: http://auto.howstuffworks.com/differential.htm

 

Врсте сијалица за аутомобиле

На следећим сликама су сијалице које се користе у аутомобилима као и места уградње.

На следећим адресама можете погледати још сијалица:

http://imageshack.us/photo/my-images/192/sheetx.jpg/

http://www.deltad.rs/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=24

На крају ево једног снимка о промени сијалица на аутомобилу:

Електричне инсталације. Аутокаблови ниског и високог напона

Ради побољшања сигурности, економичности, комфора и заштите околине, савремена моторна возила имају веома богату електричну опрему, са мноштвом електричних и електронских уређаја. Они су повезани са извором електричне енергије, енергетским (напојним) и командно-сигналним проводницима, кабловима. Сви ти проводници, са елементима спајања, прекидачима и осигурачима, представљају електричну инсталацију возила.

Међутим данашња инсталација је постала гломазна, са мноштвом проводника, па се зато уводи CAN( Controller Area Network) BUS систем за моторна возила.

На савременим возилима све више се користе различити системи са електронским управљањем (за пренос снаге, мотора, паљење и убризгавање, ABS, ASR, MSR итд.) па је неопходно остварити њихово повезивање. То се врши на два начина:

-конвенционалним преносом података (углавном се примењује код данашњих возила)

-савременим серијским преносом података ( CAN)

Предности CAN система јесте постизање велике брзине без додатног оптерећења централних управљачких јединица појединих система, као и могућност пријема повратних информација о функционисању свих прикључених уређаја и сензора. За повезивање ових система користи се посебан четворожилни проводник. Два сигнална проводника су за пренос података а остала два су енергетска за електрично напајање.

Пресеци проводника и напојних водова за електричне уређаје на моторним возилима стандардни су.Ипак, приликом уградње нових пријемника или делова додатне опреме, мора се водити рачуна о пресецима већ уграђених проводника. Пресеци проводника се одређују на основу струје оптерећења за дати проводник.

Сваки крај кабла мора бити обрађен и опремљен одређеном спојницом помоћу које се чврста али еластична веза и добар електрични контакт између инсталације и уређаја.Неповољни услови, као што су вибрације и потреси, промене температуре, влага и хемикалије, штетна испарења, изазивају корозију на место контакта. Услед корозије прелазни отпор на контактима толико се повећа да може доћи до потпуног прекида везе.

Погледати поједине каблове на http://www.audiopower.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=108 а спојнице или папучице на http://www.cip.rs/Papucice%20kablovske.html