Архиве категорија: Електричне машине за четврту годину

54.Примери сложених погонских система. Кранови, алатне машине, лифтови, црпне станице и друго.

54. Primeri slozenog pogonskog sistema

Advertisements

53.Улога тиристорских исправљача и транзисторских претварача фреквенције и напона. Начин остваривања повратне спреге.

53.Uloga tiristorskih ispravljača i tranzistorskih pretvarača frekvencije i napona.