Архиве категорија: Електричне машине за трећу годину

51.Обртни момент асинхроног мотора и механичка карактеристика. Промена смера обртања.

51.Obrtni moment asinhronog motora i mehanička karakteristika. Promena smera obrtanja.

Advertisements