Сви чланци од elektrotehnikamesbor

13.14.Израчунавање капацитивности плочастог компензатора на основу задатих димензија Цртање криве пуњења и пражњења кондензатора на основу задате формуле

13.14.Izračunavanje kapacitivnosti pločastog kondenzatora

Advertisements