Месечне архиве: децембар 2018

29.30. Штампање. Повезивање програма за обраду текста и програма за рад са табелама. Подешавање димензија, премештање, фиксирање и сакривање редова и колона.

29.30. Stampanje

http://poslovnainformatika.rs/excel/grafikoni-u-excelu/

27.28. Графичко представљање података. Креирање графикона. Измене у графикону. Претходни преглед табеле и графикона.

27. Graficko predstavljanje podataka

4 Четврти задатак израда графикона

5 Пети задатак провера Омовог закона

12 Графички начин приказивања података

13 Графички начин приказивања података