Месечне архиве: октобар 2018

19.20. Основни појмови. Уношење података у табелу. Манипулације подацима. Трансформације табеле. Форматирање табеле. Формуле, копирање формула

1 Први задатак Распоред часова

19. Excel osnovni pojmovi