Месечне архиве: мај 2018

65.Једнофазни асинхрони мотори са двофазним намотајима са залетним и/или погонским кондензаторима.

65.Jednofazni asinhroni motori sa dvofaznim namotajima sa zaletnim kondenzatorom

63.Једнофазни асинхрони мотори. 64.Чисти једнофазни асинхрони мотор. Лебланова теорема.

63. Jednofazni asinhroni motori.64.Čisti jednofazni asinhroni motor. Leblanova teorema.