Месечне архиве: мај 2018

65.Једнофазни асинхрони мотори са двофазним намотајима са залетним и/или погонским кондензаторима.

65.Jednofazni asinhroni motori sa dvofaznim namotajima sa zaletnim kondenzatorom

Advertisements

63.Једнофазни асинхрони мотори. 64.Чисти једнофазни асинхрони мотор. Лебланова теорема.

63. Jednofazni asinhroni motori.64.Čisti jednofazni asinhroni motor. Leblanova teorema.