Месечне архиве: март 2018

48.Клизање. Учестаност у ротору.

48.Klizanje. Učestanost u rotoru.

Advertisements

50.Управљање помоћу програмабилних логичких контролера

50.Upravljanje pomoću programabilnih logičkih kontrolera

Advertisements

53. Транзистори.

53. Tranzistori

Advertisements

47.Причвршћивање проводника на изолаторски ланац.

Причвршћивање проводника на изолаторске ланце

RIJEKA,17.3.2006.ILUSTRACIJA DALEKOVOD,STRUJA,ELEKTRIÈNA ENERGIJA, HEP, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA…
SNIMIO SERGEJ DRECHSLER

Advertisements

46.Причвршћивање проводника на потпорне изолаторе.

Причвршћивање-проводника-на-потпорне-изолаторе

Advertisements

46.Основне одлике асинхроне машине. Принцип рада асинхроне машине.

46.48.Osnovne odlike asinhrone mašine. Princip rada asinhrone mašine.

Advertisements

52. Полупроводници.ПН спој.Диоде.

52. Poluprovodnici.PN spoj.Diode.

Advertisements

49. Оптички и индуктивни давачи позиције.Врсте,принцип рада,примена.Симболи и читање електричних шема.Крајњи прекидачи и сензори.

49. Optički i induktivni davači pozicije

Advertisements

45. Обележавање типова, крајева намотаја и технички подаци асинхроних машина.

45. Obeležavanje tipova, krajeva namotaja i tehnički podaci asinhronih mašina.

Advertisements