Месечне архиве: фебруар 2018

41.Залетање и кочење електромотора. Рекуперације електричне енергије у мрежу.

41. Zaletanje i kocenje elektromotora.

Advertisements

40.Режими рада. Континуалан и интермитентни рад електромотора. Врсте погона.

40.Režimi rada. Kontinualan i intermitentni rad elektromotora. Vrste pogona.

Advertisements

42.Даљинско управљање прекидачима за пуштање мотора у оба смера. Даљински прекидачи звезда – троугао. Даландерова спрега

42.Daljinsko upravljanje prekidačima

Advertisements

39.Индуковани напон у навоју једне фазе вишефазног намота.

39. Indukovani napon u navoju jedne faze višefaznog namota

Advertisements

40. Одређивање угиба према идеалном распону.

40. Odredjivanje ugiba prema idealnom rasponu

Advertisements

39.Рачунање преносних односа (однос брзине и обртног момента). Међусобно претварање и прерачунавање кружног и праволинијског кретања.

39. Racunanje prenosnih odnosa

Advertisements

40. Структуре електричних погонских система.

40. Strukture elektricnih pogonskih sistema

Advertisements

38. Серво мотори

38. Servo i koracni motori

Advertisements