Месечне архиве: новембар 2017

24. Напонска резонанса. Трофазне наизменичне стурје. Веза навоја генератора у звезду. Снага трофазне наизменичне струје

24. Naponska rezonansa

Advertisements