Месечне архиве: септембар 2013

Задатак за домаћи за I2

Тачкаста наелектрисања од 50pС и 30nС се налазе у ваздуху на растојању од 10сm.

а) Израчунати интензитет сила које делују на наелектрисања.

б) Силе графички приказати