Месечне архиве: октобар 2012

Задаци за вежбање-кондензатори

На адреси https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2ZXNuYXNyZWNrb3ZpYzU3fGd4OjNkNmZjZmZhYWRjZjYyZjk наћи следеће задатке и урадити их:

28,29 под а) и б), 30, 36 под а) и б), 37 под а) и б), 38,39,40,41,42, 43, 44, 45, 46 и 47.

Резултати за задате задатке су следећи:

28. a) C=17,7pF ; б) U=1,12MV ; в) E=1,12 GV/m

29. a) C=4pF;  б) Q=80pC

30. a) C=200pF ; б) U=25 V ; в) E=12500V/m

36. a) 8,85*10-11    F/m; б) C=13,28nF

37. a) S=30cm2 ; б) ὲr=2,82

38. a)Q1= 500pC ; б) U2=50V;  в) U=60V

39. a)U=2V; б) Q1=40pC;  в) Q=240pC

40. a)U=15V; б) Q3=300nC;  в) Ce=60nC

41. Q2=750nC

42. a)CAB=100µF; б) U1=6V

43. a)CAB=20nF; б) Q2=960nC

44. U3=2V

45. U=6V; Q1=30µC

46. U=4,29V; Q5=248,82µC

47. Q1=900µC; U=45V