Месечне архиве: новембар 2011

Врсте сијалица за аутомобиле

На следећим сликама су сијалице које се користе у аутомобилима као и места уградње.

На следећим адресама можете погледати још сијалица:

http://imageshack.us/photo/my-images/192/sheetx.jpg/

http://www.deltad.rs/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=24

На крају ево једног снимка о промени сијалица на аутомобилу:

Прекидачи, осигурачи и релеји за аутомобиле

Разне типове прекидача можете видети на следећим адресама:

http://www.polovni-delovi.rs/auto-delovi/auto/Elektrika/Prekida%C4%8Di%20svetla/5/34

http://www.polovni-delovi.rs/auto-delovi/auto/Elektrika/Prekida%C4%8Di%20podiza%C4%8Da/5/37

Иако сте на часу видели осигураче ево још неких врста са ценама:

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC_Lfi3LHPAhVJtxoKHVjLAW0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.krnjajela.com%2FTreca.htm&psig=AFQjCNETQLJ-Uzdta4Yfir-gAqAes4IeYw&ust=1475140395401661

а ево и неких на сликама:

чак су неки позлаћени:

Релеје можете видети на следећим линковима:

 

http://beograd.olx.rs/automat-za-automatsko-paljenje-svetala-iid-268711487

 

 

Електричне инсталације. Аутокаблови ниског и високог напона

Ради побољшања сигурности, економичности, комфора и заштите околине, савремена моторна возила имају веома богату електричну опрему, са мноштвом електричних и електронских уређаја. Они су повезани са извором електричне енергије, енергетским (напојним) и командно-сигналним проводницима, кабловима. Сви ти проводници, са елементима спајања, прекидачима и осигурачима, представљају електричну инсталацију возила.

Међутим данашња инсталација је постала гломазна, са мноштвом проводника, па се зато уводи CAN( Controller Area Network) BUS систем за моторна возила.

На савременим возилима све више се користе различити системи са електронским управљањем (за пренос снаге, мотора, паљење и убризгавање, ABS, ASR, MSR итд.) па је неопходно остварити њихово повезивање. То се врши на два начина:

-конвенционалним преносом података (углавном се примењује код данашњих возила)

-савременим серијским преносом података ( CAN)

Предности CAN система јесте постизање велике брзине без додатног оптерећења централних управљачких јединица појединих система, као и могућност пријема повратних информација о функционисању свих прикључених уређаја и сензора. За повезивање ових система користи се посебан четворожилни проводник. Два сигнална проводника су за пренос података а остала два су енергетска за електрично напајање.

Пресеци проводника и напојних водова за електричне уређаје на моторним возилима стандардни су.Ипак, приликом уградње нових пријемника или делова додатне опреме, мора се водити рачуна о пресецима већ уграђених проводника. Пресеци проводника се одређују на основу струје оптерећења за дати проводник.

Сваки крај кабла мора бити обрађен и опремљен одређеном спојницом помоћу које се чврста али еластична веза и добар електрични контакт између инсталације и уређаја.Неповољни услови, као што су вибрације и потреси, промене температуре, влага и хемикалије, штетна испарења, изазивају корозију на место контакта. Услед корозије прелазни отпор на контактима толико се повећа да може доћи до потпуног прекида везе.

Погледати поједине каблове на http://www.audiopower.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=108 а спојнице или папучице на http://www.cip.rs/Papucice%20kablovske.html

Прекидачи

Врсте:

– инсталациони (до 10А )

– моторни ( преко 10 А )

1) Инсталациони прекидачи

– тренутно прекидају струјно коло да би се избегла појава електричног лука

– при окрету ручице, нагло се раставе или саставе контакти прекидача

Подела према средини у којој се примењују:

а) за суве просторије

б) за влажне просторије

в) за грубе погоне

а) прекидачи за суве просторије

– постављају се на зид преко дрвене подлоге. Проводник се доводи до контакта кроз дрвену подлогу

– На разводној табли – прикључак вода се изводи са предње стране прекидача (UZ)или задње стране (TZ)

– за постављање у зид ( прекидач се поставља у изолациону кутију у зиду )

б) прекидачи за влажне просторије

– смештени су у кутију од бакелита са поклопцем

– довод проводника – кроз непромочиву уводницу

в) прекидачи   за грубе погоне

– спољна конструкција од ливеног гвожђа

Подела прекидача зависно од тога шта прекидају:

– јаднополни – за прекид фазног проводника

– двополни- за прекид фазе и нуле

– трополни – за прекид све три фазе

Инсталациони прекидачи за осветљење

– обртни ( обртањем ручице )

– преклопни ( помоћу једног или два преклопна тастера са по два положаја или обичан тастер )

Подела инсталационих прекидача за осветљење према функцији:

1) обични ( једнополни, двополни, трополни )

2) групни ( успостављају струјно коло или једне или друге групе сијалица )

3) редни ( успостављају струјно коло за једну па за другу групу сијалица, па за обе истовремено)

4) наизменични ( са једног места успостављају струјно коло за сијалицу а други прекидач са другог места прекида струјно коло ) http://www.youtube.com/watch?v=6_TpKdYeQaU&feature=related

5) унакрсни ( употребљава се у комбинацији са још два наизменична прекидача за вишеспратно степениште)

О инсталационим прекидачима видети још на http://www.expro.rs/cat/tmax.pdf

Можете погледати како се врши замена прекидача http://www.youtube.com/watch?v=ZyQwBkYPlbE

2) Моторни прекидачи

Врсте : ручни и даљински

а) Ручни – контакти се укључују руком

– смештени су у кућишта, а зависно од средине у којој се користе могу бити за суве, влажне просторије и грубе погоне

б) Даљински – контакти се активирају помоћу тастера

– имају електромагнетни навој на једном делу магнетног кола, а други део је покретан

– притиском на тастер пропушта се струја кроз електромагнетни навој, он привлачи покретни део магнетног кола за који је причвршћен главни контакт прекидача ( он се затвара)

– паралелно тастеру везани су помоћни ( самодржачки ) контакти који се такође затварају

– искључење се врши помоћу тастера

– најчешће се користе као двополни и трополни, ређе једнополни, за разне струје ( 10, 15, 25, 40, 60, 80, 100А )

О моторним прекидачима видети још на http://www.expro.rs/cat/mot.pdf