51.Полагање каблова директно у ров. 52.Начини полагања каблова

51.52.8. Izgradnja elektroenergetskih kablovskih vodova

Advertisements