43.44.Просто електрично коло, регулација струје променљивим отпорником (реостат), анализа рада електричног кола Регулација напона променљивим оттпорником( потенциометар), анализа рада електричног кола

45.46.slozeno-elektricno-kolo-sa-tri-grane-i-dva-cvora